martes, 23 de octubre de 2018

CONFERENCIA INAUGURAL ESCUELA MADRES Y PADRES

Comenzamos el Lunes 29 de Octubre la ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2018-2019 organizada por el AMPA:

LUNES 29 DE OCTUBRE A LAS 17:30 H

SALÓN DE ACTOS DEL IES RAMON LLULL

OS ESPERAMOS


ESCUELA DE MADRES Y PADRES 2018-2019

Ya tenemos preparada la programación de la ESCUELA DE MADRES Y PADRES para este curso 2018-2019


Os esperamos

jueves, 18 de octubre de 2018

COMPARTIM COMUNITAT EDUCATIVA


COMPARTIM COMUNITAT EDUCATIVA, és una proposta que pretén posar en comú temes d’actualitat i d’interés per als diferents estaments que conformen la comunitat educativa, professorat, mares i pares.

COMPARTIM COMUNITAT EDUCATIVA es farà una vegada al mes, sempre en divendres, a les 18.00h, amb una duració no superior a 1.30h. Les sessions seran a laSala d’Actes de la Conselleria d’Educació, Av. Campanar, 32, de la ciutat de València.ASAMBLEA GENERAL AMPA IES RAMON LLULL

CONVOCATÒRIA D’ ASSEMBLEA GENERAL DE L’ AMPA DE L´ IES RAMON LLULL CURS 2018/2019
Es convoca a l´assemblea general que tindrà lloc el dilluns 22 d´octubre a les 17.30 hores en primera convocatòria i 18.00 hores en segona al saló d´actes de l´ institut, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l´acta anterior, si procedeix
2.- Inform econòmic del curs 2017/2018 y aprovació del pressupost per al curs 2018/2019.
3.- Inform de Secretaria del curs 2017/2018
4.- Memoria d´activitats del curs 2017/2018.
5.- Propostes para el curs 2018/2019.
6.- Precs i preguntes.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA AMPA DEL I.E.S. RAMON LLULL CURSO 2018/2019
Se convoca a la asamblea general que tendrá lugar el lunes 22 de octubre a las 17.30 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda en el salón de actos del instituto, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede
2.- Informe económico del curso 2017/2018 y aprobación del presupuesto para el curso 2018/2019.
3.- Informe de Secretaría del curso 2017/2018.
4.- Memoria de actividades del curso 2017/2018.
5.- Propuestas para el curso 2018/2019.
6.- Ruegos y preguntas

martes, 25 de septiembre de 2018

TAQUILLAS 2018-2019

Ante la poca afluencia de gente para abonar el importe de la taquilla del Lunes día 24 de septiembre de nuevo se podrá abonar el importe de la taquilla:

MIÉRCOLES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 16:30 A 17:30 HORAS.

Después de este día se informará de la forma de poder solicitar y abonar el importe de la taquilla.


lunes, 24 de septiembre de 2018

EDUCAR EN VALORES ETICOS

Educar en valores éticos

Establecer una asignatura de valores cívicos en la educación española es una buena noticia porque de esa manera los futuros profesionales tendrán un espacio para reflexionar sobre las metas y valores de su actividad

miércoles, 19 de septiembre de 2018