miércoles, 19 de septiembre de 2018

viernes, 15 de junio de 2018

Preinscripción universiataria 2018

Aquí dejamos el enlace a la página del departamento de orientación del IES Ramón Llull con información sobre la preinscripción universitaria 2018

https://conilusionyesfuerzo.wordpress.com/2018/06/15/preinscripcio-universitaria-2018/


miércoles, 13 de junio de 2018

CONTRATACIÓN TITULADOS ARTE Y HUMANIDADES

Augmenta la contractació de titulats i titulades de màster en l’àrea d’Arts i Humanitats, i s’iguala en els estudis de Ciències i Enginyeria

Tot plegat és degut a un increment de la demanda de titulacions específiques dins de la branca, ja que l’informe conclou que l’augment té lloc, de manera notòria, tant en els casos en què l’ocupació estava bastant o molt relacionada amb el màster com en aquells en què es dóna la condició ideal de titulació-ocupació: el lloc a exercir requereix estudis universitaris i, a més, està bastant o molt relacionat amb el màster.
L’estudi Informe de evolución de los principales indicadores de inserción laboral de los egresados y egresadas de máster oficial de la Universitat de València recull les dades de dues onades d’enquestes: la primera inclou titulats el 2010, 2011 i 2012 de 69 títols de màster; la segona va analitzar 94 d’aquests títols i es va realitzar a titulats el 2013, 2014 i 2015.
Els indicadors d’inserció que presenta l’informe estan relacionats amb diferents moments de la trajectòria laboral dels titulats entrevistats, que són: la situació laboral en el moment de l’enquesta, l’experiència laboral posterior a l’obtenció de la titulació i les característiques de l’ocupació actual o de l’última ocupació en el cas de les persones aturades en el moment de l’enquesta.
Un dels indicadors de la situació laboral és el percentatge de titulats ocupats en el moment de l’enquesta, on la contractació s’incrementa del 68,2 al 74,7% entre les dues onades. Ací, l’augment més acusat és el de les àrees d’Arts i Humanitats (del 56,9 al 70,9%) i de Ciències Socials i Jurídiques (del 63 al 75,9%). L’àrea de Ciències descendeix lleugerament (del 74,1 al 72,7%) i de manera més notable les àrees de Ciències de la Salut (del 84,3 al 76%) i d’Enginyeria (del 90,5 al 71,8%). Així i tot, les àrees de Ciències i de Ciències de la Salut continuen presentant els majors percentatges de contractacions, situació a la qual se suma l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques.
Quant a l’experiència laboral, el percentatge de titulats que han treballat després de finalitzar els estudis de màster augmenta en quasi cinc punts: del 82,7% en les cohorts 2010-2012 al 87,4% en les cohorts 2013-2015. Per àrees acadèmiques, l’augment més important torna a donar-se en l’àrea d’Arts i Humanitats, que passa del 67,9 al 83,9%. També s’incrementa el percentatge en l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques (del 80,7 al 88,5%). Per contra, disminueix en la resta d’àrees: Ciències de la Salut, del 90,2 al 88,1%; Ciències, del 88,5 al 85,7%; i Enginyeria, del 95,2 al 87,2%. Per tant, després de la segona onada (titulats entre 2013 i 2015) l’experiència laboral dels titulats s’iguala en les cinc àrees acadèmiques amb un percentatge d’inserció que oscil·la entre el 83,9 i el 88,5%.
Característiques de l’ocupació actual o última ocupació. En aquest moment de la trajectòria laboral dels enquestats, l’informe analitza un total de nou indicadors, entre els quals destaquen, d’una banda, el percentatge d’egressats que tenen una ocupació bastant o molt relacionada amb el màster, i el percentatge d’aquells que presenten un doble ajust: el lloc requereix estudis universitaris i, a més, està bastant o molt relacionat amb el màster. En tots dos casos, únicament s’incrementa el percentatge de titulats en l’àrea d’Arts i Humanitats, que passa del 44,8 al 57,6% en el primer indicador i del 41,4 al 56,6% en el segon. En canvi, la resta de branques acadèmiques descendeixen, sobretot Enginyeria i Ciències.
D’altra banda, encara que els percentatges generals de contractació han augmentat, el percentatge de contractes estables ha descendit del 34,5 al 30,1%, de la qual cosa es dedueix un increment de la contractació temporal.
Finalment, s’observa un lleuger augment del sou net mensual mitjà entre les dues cohorts, que passa de 1.363,6 a 1.380,2 euros en lloc a jornada completa. Aquest increment és degut al fet que el salari augmenta en totes les àrees acadèmiques, a excepció de Ciències Socials i Jurídiques, on disminueix al voltant de 33 euros.

Per a més informació: http://fundaciouv.es/opal/index.asp?pagina=1045&idioma=val

viernes, 1 de junio de 2018

DEPARTAMENTO ORIENTACION

Os animamos a consultar el blog de Carmen Meca del departamento de Orientación del IES Ramon Llull del que se puede extraer mucha información de utilidad en relación con la educación de nuestros hijos.

-Enlaces a páginas oficiales (Ministerio Educación y Generalitat Valenciana)
-Información sobre los itinerarios a la universidad.
-Información distintos bachilleratos
-Becas
-Idiomas
-Etc...

Lo mejor es entrar y verlo. Además hay opción de suscribirse para que cada vez que se actualice te avise automáticamente.
miércoles, 2 de mayo de 2018

DIA INTERNACIONAL ACOSO ESCOLAR

Hoy se celebra el día internacional contra el acoso escolarmiércoles, 21 de marzo de 2018

OLIMPIADA MATEMATICA

Este próximo sábado 24 de marzo tendrá lugar en nuestro Instituto la Fase Comarcal de la Olimpiada Matemática, organizada por  la Societat d'Educació Matemàtica Al-khwarizmi Están inscritos 244 alumnos. 


El Ampa colaborará prestando apoyo en las aulas durante las pruebas y en la organización del almuerzo.

En ese enlace de el Ull del Llull está todo muy detallado.


1510873079381_PastedImage